ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

By: | 4 พฤศจิกายน | 20,631 views | 445 shares


อยากเป็นนักบัญชีมืออาชีพ? เริ่มต้นด้วย Career Objective ที่ดี

Career Objective คือส่วนสำคัญในเรซูเม่ ที่ใช้อธิบายเป้าหมายในการทำงานของคุณ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจให้กับ HR ดังนั้น การเขียน Career Objective ให้ปัง โดนใจ HR จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีไม่เกิน 4 ปี

ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำเทคนิคการเขียน Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ เพื่อให้คุณเขียนได้ปัง โดนใจ HR และทำให้คุณมีโอกาสได้งานมากขึ้น

เทคนิคการเขียน Career Objective ของนักบัญชี

1. ระบุเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

Career Objective ควรระบุเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสายงานที่คุณสมัครงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ และต้องการสมัครงานบัญชีในบริษัทก่อสร้าง คุณอาจระบุเป้าหมายการทำงานว่า "ต้องการเป็นนักบัญชีที่มีความสามารถด้านการคำนวณและตรวจสอบบัญชี เพื่อสนับสนุนงานด้านการเงินในโครงการก่อสร้าง"

2. ใช้ภาษาอังกฤษที่กระชับ ชัดเจน

Career Objective ควรใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยไม่ควรยาวเกิน 2-3 บรรทัด และควรจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษ (ทั้งเรซูเม่ควรจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษ) แต่ถ้าคุณไม่เก่งอังกฤษก็ไม่เป็นไร เพราะระบบสร้างเรซูเม่ของ Resume.in.th เรามีตัวช่วย!

3. ใช้คำที่แสดงถึงทักษะและความสามารถ

นอกจากการระบุเป้าหมายการทำงานแล้ว คุณยังสามารถใช้คำที่แสดงถึงทักษะและความสามารถของคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ และต้องการสมัครงานบัญชีในบริษัทเทคโนโลยี คุณอาจระบุเป้าหมายการทำงานว่า "ต้องการเป็นนักบัญชีที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานเป็นทีม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์"

4. ปรับแต่งให้เหมาะกับสายงาน

การเขียน Career Objective ของนักบัญชีแต่ละสายงานก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไป ดังนั้น คุณควรปรับแต่ง Career Objective ให้เหมาะกับสายงานที่คุณสมัครงาน เพื่อให้ HR เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

นักบัญชีทั่วไป : General Accountant

 • To provide accurate and timely financial reporting and analysis to support business decision-making.
 • To maintain and update accounting records and systems to ensure compliance with all applicable laws and regulations.
 • To prepare and file tax returns and other financial reports on time and accurately.
 • To work with auditors and other external stakeholders to ensure the accuracy and integrity of financial records.
 • To supervise and train junior accounting staff.
 • To stay up-to-date on the latest accounting practices and regulations.

นักบัญชีภาษี : Tax Accountant

 • To prepare and file tax returns for individuals and businesses in accordance with all applicable laws and regulations.
 • To advise clients on tax planning and compliance strategies.
 • Represent clients before tax authorities in audits and appeals.
 • Stay up-to-date on the latest tax laws and regulations.
 • Provide tax education and training to clients and staff.
 • Develop and maintain tax accounting systems and procedures.

นักบัญชีบริหาร : Management Accountant

 • To provide financial analysis and reporting to support management decision-making.
 • To develop and implement accounting systems and procedures to improve efficiency and effectiveness.
 • To forecast and budget financial resources.
 • To conduct financial audits and reviews.
 • To work with other departments to develop and implement strategic plans.
 • To stay up-to-date on the latest accounting practices and trends.

นักบัญชีการเงิน : Financial Accountant

 • To prepare and analyze financial statements, such as balance sheets, income statements, and cash flow statements.
 • To develop and implement financial reporting systems and procedures.
 • To reconcile accounts and ensure the accuracy of financial records.
 • To prepare and file tax returns and other financial reports on time and accurately.
 • To work with auditors and other external stakeholders to ensure the accuracy and integrity of financial records.
 • To stay up-to-date on the latest accounting practices and regulations.

นักบัญชีต้นทุน : Cost Accountant

 • To develop and maintain cost accounting systems and procedures.
 • To track and analyze costs to identify areas for improvement.
 • To prepare and present cost reports to management.
 • To work with other departments to develop and implement cost-saving initiatives.
 • To stay up-to-date on the latest cost accounting practices and trends.

Accounting Administrator (ธุรการบัญชี)

 • Contribute to the accuracy and efficiency of accounting processes by maintaining financial records, preparing reports, and managing accounts payable and receivable.
 • Effectively manage and organize financial documents, ensuring compliance with accounting standards and regulatory requirements.
 • Collaborate with accountants and other financial professionals to provide support for financial audits, tax filings, and financial planning activities.

Accounts Payable (ด้านบัญชีเจ้าหนี้)

 • Efficiently process and manage accounts payable transactions, including invoice verification, payment processing, and vendor communication.
 • Maintain accurate and up-to-date records of accounts payable, ensuring timely payments and minimizing financial discrepancies.
 • Identify and resolve discrepancies or errors in accounts payable data, ensuring the integrity of financial records.

Accounts Receivable (บัญชีลูกหนี้)

 • Manage and track accounts receivable transactions, including invoicing, customer collections, and credit management.
 • Effectively monitor customer payment patterns and identify potential credit risks, implementing appropriate collection strategies.
 • Analyze accounts receivable data to identify trends, patterns, and areas for improvement in the collection process.

Payroll Administrator (เจ้าหน้าที่ธุรการเงินเดือน)

 • Accurately calculate and process employee payroll, including deductions, taxes, and benefits.
 • Maintain detailed payroll records, ensuring compliance with labor laws and company policies.
 • Issue timely and accurate payroll statements to employees, addressing any payroll-related inquiries promptly.

Fixed Assets (นักบัญชีสินทรัพย์ถาวร)

 • Manage and track fixed assets, including acquisition, depreciation, and disposal.
 • Maintain accurate records of fixed asset inventory, ensuring compliance with accounting standards and regulatory requirements.
 • Conduct periodic physical inventories of fixed assets to verify asset existence and condition.

Financial Reporting (การรายงานทางการเงิน)

 • Prepare and analyze financial statements, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
 • Compile financial data and prepare financial reports for internal and external stakeholders.
 • Monitor financial performance and identify trends, patterns, and areas for improvement.

ข้อแนะนำก่อนที่จะก้อปปี้ไปใช้งาน

ให้ลองอ่านดูดีๆว่า จุดมุ่งหมายในการทำงานของนักบัญชีนั้น ตรงกับตัวเราหรือเปล่า ถ้าเห็นชื่อฟังก์ชั่น หริอตัวย่ออะไรที่เราไม่รู้จัก หรือทำไม่ได้แล้วล่ะก็ อย่านำไปใช้นะครับ สุดท้ายพอก้อปปี้ไปแล้ว อย่าลืมเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย หรือชื่อบริษัทจากในตัวอย่างด้วยนะ

จุดมุ่งหมายในการทำงาน ของงานบัญชี จบใหม่ (Junior)

ถ้าหากว่าคุณเพิ่งจบมาในสายบัญชี แล้วยังไม่มีประสบการณ์ทำงานแล้วล่ะก็ ลองดูจุดมุ่งหมายในการทำงานเหล่านี้ ว่าอันไหนตรงกับคุณบ้าง หรือคุณสามารถ mix & match โดยการนำบางส่วนของบางอันมาผสมกันขึ้นมาใหม่ก็ได้นะ

 1. Seeks the position of Global Accounting & Reconciliation Analyst with XYZ Inc. where exceptional knowledge of finance, general ledger, and operational risk; and excellent organizational and time management skills will be effectively applied in supporting the team within the organization responsible for Global Accounting and Reconciliation.
 2. Exceptionally gifted individual looking to work as an Accountant with XYZ Inc.; bringing proven ability to provide quantitative information on cash flows, financial position, performance, liquidity, and solvency of the company’ business.
 3. A talented accounting professional with solid knowledge of bookkeeping, strong attention to detail, and ability to multitasks seeks to work as an Accounting Analyst at XYZ Inc. to effectively carry out functions relating to accounts receivable, accounts payable, non-payroll timecards, etc.
 4. To work as an Accountant in a real estate company where profound communication and interpersonal skills, and the ability to collaborate effectively with executives at various levels are needed to succeed in performing accounting functions.
 5. Young and gifted individual with strong competence in applying various accounting packages and Office Suite, in addition to profound communication skills and the ability to give attention to detail seeks to work as Entry-level Accountant at XXX Inc.
 6. To work as Receivable Accountant with a fast growing communications company; bringing exceptional accounts receivable skills to providing awesome administrative, financial, and clerical services.
 7. Looking for employment as Accounting Associate with XYZ Inc. to provide effective and quality support to accounting and financial responsibilities by applying exceptional knowledge of basic accounting principles and procedures, strong ability to operate computerized accounting systems and office applications, outstanding ability to communicate information clearly to client groups and internal audience.
 8. A college senior working towards Bachelor’s degree in Accounting with proficiency in Excel, great interpersonal and communication skills, ambitious, and detail-oriented, seeks to work as a Finance/Accounting Intern with XYZ Inc. to provide quality support to the day to day operations of the team.
 9. To obtain the position of Tax Accountant at Ray & Ray Inc.; coming with strong background in tax accounting and analysis, and exceptional knowledge of accounting and bookkeeping procedures, to ensuring accurate preparation of company tax payments and returns.
 10. Profoundly talented individual with deep knowledge of principles and procedures of accounting and corporate finance seeks Accountant job at XXY Financing Inc
 11. Seeking employment as an Accounting Associate at XYZ Inc. where excellent relationship and communication skills, competence in managing multiple tasks with little supervision, and strong attention to detail will be applied in providing quality full-cycle accounts payable assistance for the company.

จุดมุ่งหมายในการทำงาน ของงานบัญชี มีประสบการณ์ (Senior)

ตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน ของผู้ที่ผ่านงานบัญชีมาบ้างแล้ว ลองดูก่อนนะว่าแต่ละสายงานของนักบัญชี ตรงกับตัวเราหรือเปล่า แนะนำให้ใช้เฉพาะสายงานที่ตรงกับเราเท่านั้น เพราะนักบัญชีที่มีประสบการณ์ส่วนมากแล้วก็จะต้องการประสบการณ์เฉพาะด้าน

 1. A talented accounting professional with outstanding knowledge of financial reporting systems in addition to great problem solving, analytical, and critical thinking skills seeks the position of General Accounting Associate at XYZ Inc. to effectively analyze documents, accounts, and transactions, and perform other duties excellently.
 2. Highly talented individual with 5 years accounts payable and ERP experience, as well as strong proficiency with computers, seeks the position of Staff Accountant with VVV Inc. where accounts receivable and payable duties and other accounting tasks will be efficiently handled.
 3. Applying for the position of Business Office and Accounting Assistant with a growing company where three years experience in reconciling ledgers and monitoring compliance with policies, procedures, and guidelines; and four years experience in customer service environment, managing funds, and maintaining internal controls in a multi-fund source will be fully applied.
 4. Individual highly knowledgeable in preparing financial reports and planning of budgets seeks the job of Financial Accountant at XYZ Inc.; bringing exceptional competence in accurately preparing, examining, and analyzing accounting records and various forms of financial reports.
 5. A CPA certified Accountant looking to join the team at Roaches & Roach Inc; bringing five years of professional accounting experience across various industries to help in effectively and accurately analyzing tax returns, income statements, balance sheets, and other financial reports.
 6. Applying for the job of Hotel Accountant with XXX Hotels where profound accounting and analytical skills, as well as IT knowledge and five years work experience in the hospitality industry will be applied in tracking all financial transactions in the hotel.
 7. To obtain the job of Accounting Associate – Finance & Accounting with XYZ Inc. Bringing exceptional ability in dealing with high volume transactions in addition to outstanding written, verbal, and interpersonal skills in providing valuable support to corporate partnership division.
 8. A self-motivated individual with Master of accounting degree desires the job of Accounting Analyst with XYZ Inc. coming with enormous experience in corporate financial reporting, treasury accounting, accounting policy and special studies, product accounting, marketing and sales accounting, property accounting, North American payables, employee payment accounting, and receivables and intercompany accounting.
 9. Applying for the job of an Accounting Support Clerk at XYZ Inc. where excellent opportunity to learn invoicing, accounts receivables, accounts payables, and other functions of accounting are available for career advancement. Coming with strong typing and keyboard skills, ability to work independently and remain focused while carrying out high volume tasks, and solid knowledge of Excel, Word, and Outlook.
 10. To obtain the position of Senior Accountant with Rex & Friends where profound experience providing leadership and management of the financial records of donor-funded organizations is required.
 11. Highly gifted individual seeking the position of Certified Public Accountant at XYZ Company; banking on strong auditing, bookkeeping, and budgeting experience to effectively carry out preparation, review, and analysis of company’s financial reports.
 12. Seeking the position of Accountant with TTT Inc. where strong ability to work with Quick Book, Peach Tree, and Tally ERP, as well as five years experience performing accounting duties will be put to maximum use.
 13. Looking to work as Accountant at XXM Inc.; coming with 7 years work experience as an accountant with strong knowledge of general accounting and financial management principles and procedures.
 14. Seeking the job of Accountant with Cray&Cray Inc. where exceptional accounting, booking, and analytical skills, and data analysis background will effectively be put to use in carrying out general accounting functions, compliance & control, tax, T&E/procure-to-pay, statutory audit support, and order to cash functions.
 15. Profoundly talented individual seeking to apply immense knowledge of accounting and financial principles as Junior Accountant with XXY Inc. in successfully and accurately carrying out general accounting functions.

จุดมุ่งหมายในการทำงาน ของผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Manager)

ตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน ของผู้ที่กำลังหางานผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือที่เรียกกันว่า Accounting Manager อย่าก้อปปี้อันไหนไปใช้ดื้อๆเลยนะครับ เพราะว่าส่วนมากแล้วผู้จัดการฝ่ายบัญชีแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ให้เลือกเฉพาะบางส่วนของบางอันที่ตรงกับตัวเรา มาเขียนใหม่ให้ตรงกับตัวเรามากที่สุดแทน

 1. Desiring to join the team at XXX Inc. as Management Accountant; bringing profound ability to perform cost accounting functions, analyze and present key financial data, together with five years experience as management accountant.
 2. Self-motivated accounting manager with over 10 years in the industry seeking opportunity to apply knowledge and skills, strong relationship skills, and conflict resolution abilities in Accounting Management position with ABC Company.
 3. Entry-level Accounting Manager desirous of a position with a reputable company ready to make use of administrative, problem solving, and effective communication skills; and a listening ear.
 4. Desirous of Accounting Manager Position in Barns Quale Corporation, bringing knowledge and experience with opportunity for challenges and career development, while acquiring new skills and expertise.
 5. Desirous of position of Accounting Manager in Anst Manufacturing, looking for challenging opportunities and make use of ability to manage a portfolio of accounts; eager to generate new businesses through referrals.
 6. Hard-working business administration graduate seeking opportunity to utilize strong communication, financial management, and problem solving skills in an Accounting Management position with Merrill & Co.
 7. To secure a responsible position in account management and serve as an Accounting Manager, sharing breath of experience and abilities effecting mutual employee and employer success.
 8. Seeking to add to work force of Richards Financial Firm as Accounting Manager, ready to build upon existing corporate finance skill set and analytics know-how leading to increasingly responsible position in treasury.
 9. Highly resourceful individual with exceptional skills in monetary administration, expertise in payroll processing, business soliciting and log handling, willing to contribute to the company success of XYZ Corporation as Accounting Manager.
 10. Applying for post of Accounting Manager at Kerns & Hurst, bringing management experience, client relating skills, and excellent customer service skills to sustain company clientele and improve profit.
 11. Leading customer service professional with experience in management, analytical, and problem solving skills seeking opportunity to transition into an Accounting Manager position with the highly acclaimed Lloyd Financial Company.
 12. Accounting Manager seeking a position at XYZ Company, desirous to utilize knowledge and experience; and seize opportunity for challenges and career advancement, creating synergy with other departments in the organization.
 13. Looking for a position of Accounting Manager in Reliance Co.; to maintain good relationship with clients in addition to deep knowledge of payroll processing protocols with advanced accounting procedures.
 14. To obtain an Accounting Manager Position, ready to add value through utilizing superior knowledge, transaction execution, prospecting, and calculating abilities in the industry.

บทสรุป

การเขียน Career Objective ของนักบัญชีให้ปัง โดนใจ HR ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงใช้เทคนิคที่เราแนะนำไปข้างต้น คุณก็สามารถเขียน Career Objective ได้ปัง และมีโอกาสได้งานมากขึ้นอย่างแน่นอน

เคล็ดลับเพิ่มเติม

นอกจากการเขียน Career Objective ที่ดีแล้ว คุณยังสามารถเสริมสร้างโอกาสในการได้งานมากขึ้นด้วยการฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งาน และเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานให้พร้อม

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #จุดมุ่งหมายในการทำงาน #เป้าหมายในการทำงาน #Career Objective

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

ตัวอย่าง Career Objective นักวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective นักวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับ
ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

เราได้รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาดสายงานต่างๆ มาโดยเฉพาะ อธิบายถึงการเขียน Career Objective ที่ดี และเคล็ดลับที่จะทำให้ Career Objective
ตัวอย่าง Career Objective ของเลขานุการ สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของเลขานุการ สายงานต่างๆ

รวบรวม ตัวอย่าง Career Objective เลขานุการ ที่แสดงความเป็นตัวตนของคุณ และแพชชั่นที่จะทำงานเลขาให้ออกมาได้อย่างดีที่สุด ซึ่งรับร้องเลยว่าจะต้องถูกใจ HR
ตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในเรซูเม่ของคุณ งานบริการลูกค้า Career Objective คือประตูสู่โอกาสในการทำงาน
ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

โปรแกรมเมอร์ เป็นสายงานที่จะต้องเขียนเรซูเม่ลงลึกไปในด้านสายงานโดยเฉพาะ จึงทำให้ เรซูเม่ของโปรแกรมเมอร์ เขียนยากโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือเห็นตัวอย่างดีๆ มาก่อน
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม