ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

By: | 16 มกราคม | 2,176 views | 45 shares


บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้จักผู้สมัครงานเป็นอย่างดี เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย

บุคคลอ้างอิง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการสมัครงาน เพราะข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงสามารถช่วยยืนยันความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัครงานได้ นอกจากนี้ บุคคลอ้างอิงยังสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครงานอีกด้วย

ความหมายของบุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้จักผู้สมัครงานเป็นอย่างดี เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ประเภทของบุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. บุคคลอ้างอิงทางอาชีพ คือ บุคคลที่รู้จักผู้สมัครงานในสายงานอาชีพ เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
 2. บุคคลอ้างอิงทางการศึกษา คือ บุคคลที่รู้จักผู้สมัครงานในสายการศึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเพื่อนร่วมชั้น

คุณสมบัติของบุคคลอ้างอิงที่ดี

บุคคลอ้างอิงที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • รู้จักผู้สมัครงานเป็นอย่างดี
 • สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมา
 • เชื่อถือได้

วิธีการขออนุญาตเป็นบุคคลอ้างอิง

ก่อนที่จะนำชื่อของใครมาเป็นบุคคลอ้างอิง ผู้สมัครงานควรขออนุญาตบุคคลนั้นก่อน โดยแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่สมัคร รายละเอียดของบริษัท และเหตุผลที่ขอเป็นบุคคลอ้างอิง

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิงสามารถใส่ลงในเรซูเม่ได้ 2 ตำแหน่งหลักๆ ได้แก่

 1. ตำแหน่งท้ายสุดของเรซูเม่ โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ช่องทางการติดต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครงานกับบุคคลอ้างอิง
 2. ตำแหน่งท้ายสุดของประสบการณ์การทำงาน โดยระบุชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของบุคคลอ้างอิง

ตัวอย่างการใส่บุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่

ตำแหน่งที่จะใส่บุคคลอ้างอิง ควรจะเป็นส่วนท้ายสุดของเรซูเม่ทุกครั้ง

 • บุคคลอ้างอิงทางอาชีพ
  • นายสมชาย ศรีสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยเจริญ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-2345-6789
  • นางสาวอรวรรณ แก้วมณี เพื่อนร่วมงานที่บริษัท ไทยเจริญ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 092-3456-7890
 • บุคคลอ้างอิงทางการศึกษา
  • อาจารย์สมพงษ์ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 02-6495-5678
 • นายสมชาย ศรีสว่าง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยเจริญ จำกัด
 • นายสมพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยเจริญ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 081-2345-6789

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

 • โดยทั่วไปแล้ว ผู้สมัครงานควรมีบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 2 คน โดยควรมีบุคคลอ้างอิงทางอาชีพและบุคคลอ้างอิงทางการศึกษา
 • บุคคลอ้างอิงควรเป็นบุคคลที่ทำงานหรือศึกษาอยู่ในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
 • บุคคลอ้างอิงควรเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความสามารถของผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมา

บทสรุป

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่ มีดังนี้

 • เลือกบุคคลอ้างอิงที่เหมาะสม เช่น บุคคลที่รู้จักผู้สมัครงานเป็นอย่างดี เชื่อถือได้ และมีความรู้ความสามารถในสาขาที่สมัครงาน
 • ขออนุญาตบุคคลอ้างอิงก่อน โดยแจ้งให้ทราบถึงตำแหน่งงานที่สมัคร รายละเอียดของบริษัท และเหตุผลที่ขอเป็นบุคคลอ้างอิง
 • ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ช่องทางการติดต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครงานกับบุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่

การใส่บุคคลอ้างอิงลงในเรซูเม่อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้ผู้สมัครงานมีคะแนนความประทับใจเพิ่มขึ้น และมีโอกาสได้รับคัดเลือกงานมากขึ้น

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #references #บุคคลอ้างอิง

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ได้เรซูเม่ออกมาดีมีคุณภาพพร้อมส่งสมัครงาน เทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีได้ง่าย ๆ อัพเดทเรซูเม่ก่อนสมัครงานใหม่ทุกครั้งด้วยวิธีนี้เลย
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

รวมตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) ของงานบัญชีโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกันแล้ว เลือกใช้ได้ตามต้องการเลย เราแบ่งออกเป็นตามประสบการณ์ทำงานเอาไว้แล้ว
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

เทคนิคในการใส่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ลงในเรซูเม่อย่างถูกต้อง เพื่อให้เรซูเม่ของคุณสมบูรณ์แบบ มีข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญครบถ้วน
ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่นักศึกษาจบใหม่สายไอที ไม่มีประสบการณ์ เรซูเม่เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จในการสมัครงานเพราะเป็นเอกสารแรกที่นายจ้างจะได้เห็น โดยเฉพาะสายไอที
เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

ในกลุ่มเด็กจบใหม่ ประสบการณ์ฝึกงานที่ตรงสายกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างความได้เปรียบให้คุณเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

หากสมัครงานในประเทศไทย ก็ให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมกับตั้งค่าขอบกระดาษให้ไม่ตกขอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ส่วนการสมัครงานที่ประเทศอื่น ก็ให้ใช้ขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศ
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)
Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft skills ในเรซูเม่สมัครงาน คือทักษะด้านอารมณ์ สังคม และความคิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา การประสบความสำเร็จในอาชีพ soft skills

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม