ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
เทคนิคการเขียน "อีเมลสมัครงาน" ให้ได้งานเร็วทันใจ

เทคนิคการเขียน "อีเมลสมัครงาน" ให้ได้งานเร็วทันใจ

By: | 10 ธันวาคม | 8,652 views | 183 shares


ทลายกำแพงเงินเดือน! ปลดล็อกความสำเร็จด้วย "การเขียนอีเมลสมัครงาน"

เหนื่อยไหมกับงานที่ทำ เงินเดือนน้อย ไม่มั่นคง ไม่มีอนาคต อยากได้งานใหม่ที่เงินเดือนดี องค์กรดี มีโอกาสเติบโต แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? กุญแจสำคัญที่ไขสู่โอกาสใหม่ เงินเดือนที่ดีกว่า และอนาคตที่มั่นคงนั้นอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว! เพียงแค่คุณมีทักษะ "การเขียนอีเมลสมัครงาน" ที่โดดเด่น สะดุดตา และดึงดูดความสนใจของผู้รับ

พวกเราทีมงาน Resume.in.th จะพาคุณปลดล็อกเทคนิคการเขียนอีเมลสมัครงานแบบมือโปร ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้! ไม่ว่าคุณจะจบอะไร มาจากไหน มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด บทความนี้จะช่วยให้คุณเขียนอีเมลสมัครงานที่เปี่ยมด้วยพลัง มุ่งเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าสัมภาษณ์อย่างทวีคูณ

หยุดรอคอยโชคชะตา! ลงมือเขียนอีเมลสมัครงานฉบับมือโปร แล้วปล่อยให้ความสามารถของคุณพาคุณไปสู่ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝัน พร้อมเงินเดือนที่คุณคู่ควร

อีเมลสมัครงาน

อีเมลสมัครงาน เป็นเอกสารสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการได้รับเรียกตัวไปสัมภาษณ์งาน ดังนั้น ควรใส่ใจรายละเอียดในการเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน และน่าสนใจ ควรวางแผนเขียนอีเมลสมัครงานให้มีโครงสร้างที่ดี สื่อความหมายถึงผู้รับอีเมลอย่างถูกกาละเทศะ และมีข้อมูลครบถ้วน จะทำให้คุณมีโอกาสได้งานสูงที่สุด

การเขียนอีเมลสมัครงาน

การเขียนอีเมลสมัครงาน อย่างถูกต้องและน่าสนใจเป็นทักษะสำคัญในยุคปัจจุบัน ถือเป็นใบเบิกทางแรกสู่ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝัน โครงสร้างที่ชัดเจน ภาษาสุภาพ และเนื้อหาที่เน้นย้ำทักษะ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่น จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้รับสัมภาษณ์พิจารณาคุณเหนือผู้สมัครคนอื่นๆ

1. การเตรียมตัวก่อนเขียนอีเมลสมัครงาน

การเขียนอีเมลสมัครงาน เป็นขั้นตอนสำคัญในการสมัครงานในปัจจุบัน โดยอีเมลสมัครงานที่ดีควรมีความกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และเน้นย้ำทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนเขียนอีเมลสมัครงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนเขียนอีเมลสมัครงาน มีดังนี้

 • ศึกษาข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดของงานและความต้องการของบริษัท ข้อมูลที่ต้องศึกษา เช่น ประวัติความเป็นมาของบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท คุณสมบัติของตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เป็นต้น
 • เตรียมเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัว ให้พร้อม โดยเรซูเม่ควรระบุข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ และความสามารถต่างๆ และจดหมายแนะนำตัวควรเขียนเพื่ออธิบายถึงทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
 • รวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะและประสบการณ์ เช่น รางวัล เกียรติบัตร ผลงานต่างๆ เป็นต้น เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือประกอบการพิจารณา
 • ฝึกเขียนอีเมลสมัครงาน โดยลองเขียนอีเมลสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนและปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสม

การเตรียมตัวก่อนเขียนอีเมลสมัครงานอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณเขียนอีเมลสมัครงานที่ดีและมีโอกาสได้รับเรียกสัมภาษณ์งานมากขึ้น

2. โครงสร้างของอีเมลสมัครงาน

อีเมลสมัครงานเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดสู่โอกาสใหม่ในการทำงาน ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างให้ชัดเจนและดึงดูดใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

องค์ประกอบหลักของอีเมลสมัครงาน

 • หัวข้ออีเมล: ชื่อตำแหน่งงาน - ชื่อผู้สมัคร - แหล่งที่มา (หากมี)
 • คำทักทาย: ทักทายผู้รับอย่างสุภาพ พร้อมแนะนำตัวอย่างสั้นๆ ชื่อ-นามสกุล
 • วัตถุประสงค์: แสดงความต้องการสมัครตำแหน่งงานใด และทราบข้อมูลจากแหล่งใด
 • ทักษะและประสบการณ์: เน้นย้ำทักษะ ประสบการณ์ และผลงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครโดยใช้คำกริยาที่แสดงผลสำเร็จ
 • ความสนใจและความมุ่งมั่น: แสดงความสนใจต่อบริษัทและตำแหน่งงาน แสดงความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • ปิดท้าย: ขอบคุณผู้รับ แสดงความพร้อมในการสัมภาษณ์ และระบุช่องทางการติดต่อที่สะดวก

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น: ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
 • ภาษาสุภาพและเป็นทางการ: ใช้คำสุภาพและเหมาะสมกับบริบท
 • จัดรูปแบบให้อ่านง่าย: ใช้หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง และเว้นวรรค
 • ตรวจสอบความถูกต้อง: คำสะกด ไวยากรณ์ และความเรียบร้อย

การออกแบบโครงสร้างอีเมลสมัครงานให้ถูกต้องและน่าสนใจ จะช่วยสร้างความประทับใจแรกพบ เพิ่มโอกาสในการได้รับเรียกตัวไปสัมภาษณ์ และนำคุณเข้าใกล้ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝันมากยิ่งขึ้น

3. เทคนิคการเขียนอีเมลสมัครงาน

กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น

อีเมลสมัครงานควรมีความกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้า A4 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ควรเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจน

ใช้ภาษาสุภาพและเหมาะสม

อีเมลสมัครงานควรใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจและพิจารณาคุณอย่างจริงจัง ควรใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมกับบริบทของการสมัครงาน

เน้นย้ำทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

อีเมลสมัครงานควรเน้นย้ำทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยใช้คำกริยาที่แสดงผลสำเร็จ เช่น "เพิ่มยอดขาย", "พัฒนาระบบ", "แก้ไขปัญหา" เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานในตำแหน่งนั้นได้

ตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกดและไวยากรณ์

อีเมลสมัครงานควรตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกดและไวยากรณ์อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและทำให้ภาพลักษณ์ของคุณเสียหาย ควรใช้โปรแกรมตรวจคำสะกดและไวยากรณ์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับแต่ละตำแหน่งงาน
 • แสดงความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • แสดงบุคลิกภาพและความเป็นตัวคุณ
 • ใช้คำเชิญชวนให้นัดสัมภาษณ์

การเขียนอีเมลสมัครงานที่ดีควรปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้ เพื่อให้คุณมีโอกาสได้รับเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานมากขึ้น

4. เทคนิคการแนบเรซูเม่ในอีเมลสมัครงาน

เรซูเม่เป็นเอกสารสำคัญในการสมัครงาน การเลือกแนบเรซูเม่ในอีเมลสมัครงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้รับพิจารณาคุณอย่างจริงจัง

รูปแบบไฟล์

เรซูเม่ควรอยู่ในรูปไฟล์ PDF เพื่อให้ผู้รับสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่มีปัญหา ไฟล์ PDF ควรมีความละเอียดสูงและคมชัด เพื่อให้ผู้รับสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ควรส่งเรซูเม่เป็นไฟล์รูปภาพ เพราะถือว่าไม่เป็นมืออาชีพ แถมเปิดซูมแล้วจะภาพแตกอีกด้วย

ข้อมูลในเรซูเม่

เรซูเม่ที่ดี จะมีข้อมูลครบถ้วน กระชับ และได้ใจความ โดยมีข้อมูลต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว
 2. จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective)
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ประวัติการทำงานย้อนหลัง(หรือประวัติฝึกงาน สำหรับบัณฑิตจบใหม่)
 5. ความสามารถพิเศษต่างๆ
 6. รางวัลที่เคยได้รับ (ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
 7. คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ที่ได้รับ
 8. เลขที่ใบอนุญาติต่างๆ หากคุณสมัครตำแหน่งที่ต้องใช้
 9. บุคคลอ้างอิง

คำแนะนำสำหรับมืออาชีพ: ควรจะสร้างเรซูเม่ของคุณ และ/หรือ กรอกใบสมัครงาน ในกรณีที่ต้องกรอกเพิ่มเติม ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่เว้นว่างช่องใดช่องหนึ่งเอาไว้ เพราะจะทำให้คุณเสียโอกาสในการได้งานไป แบบที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปเสียแล้ว

ภาษาที่ใช้

เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการส่งเรซูเม่สมัครงานกันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ถ้าหากว่าคุณเขียน เรซูเม่เป็นภาษาไทย ก็จะเสียเปรียบในการแข่งขันไปค่อนข้างมาก (ยกเว้นว่าคุณจะสมัครงานที่ใช้ความสามารถภาษาไทยแบบสุดสาย เช่นมืออาชีพด้านภาษาไทย)

เขียนเรซูเม่สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่ามาก ไม่เก่งอังกฤษ? ไม่เป็นไร
เรามีตัวช่วยแปลภาษาอังกฤษ

ตั้งชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ควรระบุชื่อผู้สมัคร ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และวันที่ส่งอีเมล เช่น "[ชื่อผู้สมัคร] - [ตำแหน่งงาน] - [วันที่]".pdf

ขนาดไฟล์

ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 2MB เพื่อให้ผู้รับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

รูปแบบ

เรซูเม่ควรมีรูปแบบที่อ่านง่าย สะอาดตา และกระชับ เน้นข้อมูลสำคัญและทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

สีของเรซูเม่

ควรใช้สีสันอย่างเหมาะสม ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป และใช้สีขาวเป็นหลัก

ตัวอักษร

ควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย เช่น Arial, Times New Roman หรือ Calibri

ขนาดกระดาษ

ควรใช้ขนาดกระดาษ A4 หากคุณสมัครงานในประเทศไทย หรือกระดาษมาตรฐานของประเทศนั้นๆ หากคุณสมัครงานที่ต่างประเทศ

รูปสมัครงาน

ควรแนบรูปสมัครงานที่สุภาพ เรียบร้อย ซึ่งถ้าคุณใช้รูปที่ถายจากร้านถ่ายรูปติดบัตรได้ก็จะดีที่สุด หรือถ้าไม่มีงบจริงๆ ก็สามารถสร้างสรรค์ โดยการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือของคุณ ถ่ายรูปคุณที่กำแพงพื้นหลังเรียบๆ ดูสิ

เคล็ดลับเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในเรซูเม่ก่อนแนบไฟล์
 • ทดสอบเปิดไฟล์เรซูเม่ในโปรแกรม PDF ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่มีปัญหา

การแนบเรซูเม่ในอีเมลสมัครงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้คุณมีโอกาสได้รับเรียกตัวไปสัมภาษณ์งานมากขึ้น

5. ตัวอย่างอีเมลสมัครงาน

ตัวอย่างอีเมลสมัครงาน ภาษาไทย

หัวข้ออีเมล (subject):

 • ควรระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร และแหล่งที่มาของข้อมูล (เว็บไซต์, บอกต่อ)
 • ตัวอย่าง: "สมัครตำแหน่ง Marketing Specialist - [ชื่อผู้สมัคร] - จาก BestJob.in.th"

เนื้อหาอีเมล (body):

 • คำทักทาย: ทักทายผู้รับอย่างสุภาพ พร้อมแนะนำตัวสั้นๆ เช่น "เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง" หรือ "เรียน คุณ [ชื่อผู้รับ]"
 • วัตถุประสงค์: แสดงความสนใจต่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และระบุแหล่งที่มาของข้อมูล
 • ทักษะและประสบการณ์: เน้นย้ำทักษะ ประสบการณ์ และผลสำเร็จที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยใช้คำกริยาที่แสดงผลสำเร็จ
 • ความสนใจและความมุ่งมั่น: แสดงความสนใจต่อบริษัทและตำแหน่งงาน แสดงความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • ปิดท้าย: ขอบคุณผู้รับ แสดงความพร้อมในการสัมภาษณ์ และระบุช่องทางการติดต่อที่สะดวก

ตัวอย่าง:

Subject: สมัครตำแหน่ง Marketing Specialist - [ชื่อผู้สมัคร] - จาก BestJob.in.th

เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดิฉันเขียนอีเมลนี้มาเพื่อสมัครตำแหน่ง Marketing Specialist ตามที่ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ BestJob.in.th ดิฉันมีความสนใจในตำแหน่งนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตำแหน่งนี้ตรงกับความสามารถและประสบการณ์ของดิฉัน

ดิฉันมีประสบการณ์ด้านการตลาด [จำนวน] ปี เคยทำงานที่ [ชื่อบริษัทเก่า] ในตำแหน่ง [ตำแหน่งเดิม] ผลงานที่โดดเด่นของดิฉัน เช่น [ผลงาน 1] และ [ผลงาน 2]

ดิฉันเชื่อว่าทักษะและประสบการณ์ของดิฉันจะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ ดิฉันมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ดิฉันแนบเรซูเม่มาพร้อมกับอีเมลนี้ ดิฉันสามารถเข้าสัมภาษณ์ได้ตามความสะดวกของท่าน ท่านสามารถติดต่อดิฉันได้ทาง [เบอร์โทรศัพท์] หรือ [อีเมล]

ขอบคุณ

[ชื่อผู้สมัคร]

ไฟล์แนบ: "[ชื่อผู้สมัคร] - [ตำแหน่งงาน] - [วันที่]".pdf

ตัวอย่างเนื้อหาอีเมลสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

Subject: Job Application for Marketing Specialist - [ชื่อผู้สมัคร] - from BestJob.in.th

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Marketing Specialist position that I saw advertised on the BestJob.in.th website. I am particularly interested in this position because it aligns with my skills and experience.

I have [จำนวน] years of experience in marketing, having worked at [ชื่อบริษัทเก่า] in the [ตำแหน่งเดิม] position. My notable accomplishments include [ผลงาน 1] and [ผลงาน 2].

I believe that my skills and experience will be a valuable asset to your company. I am enthusiastic and committed to my work, and I am always eager to learn new things.

I have attached my resume for your review. I am available for an interview at your earliest convenience. You can contact me at [เบอร์โทรศัพท์] or [อีเมล].

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[ชื่อผู้สมัคร]

Attachment: "[ชื่อผู้สมัคร] - [ตำแหน่งงาน] - [วันที่]".pdf

ตัวอย่างเนื้อหาอีเมลสมัครงาน ภาษาอังกฤษ #2

Subject: Job Application for Customer Service Representative - [ชื่อผู้สมัคร] - from BestJob.in.th

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Customer Service Representative position that I saw advertised on the BestJob.in.th website. I am particularly interested in this position because I am passionate about providing excellent customer service and I have a strong track record of success in this area.

In my previous role at [ชื่อบริษัทเก่า] in the [ตำแหน่งเดิม] position, I was responsible for providing customer support to a wide range of customers. I received consistently positive feedback from customers, and I was consistently praised for my ability to resolve customer issues quickly and efficiently.

I am a highly motivated and results-oriented individual with excellent communication and interpersonal skills. I am also a team player and I am always willing to go the extra mile to help customers.

I am confident that my skills and experience would be a valuable asset to your company. I am available for an interview at your earliest convenience. You can contact me at [เบอร์โทรศัพท์] or [อีเมล].

Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[ชื่อผู้สมัคร]

Attachment: "[ชื่อผู้สมัคร] - [ตำแหน่งงาน] - [วันที่]".pdf

ตัวอย่างเนื้อหาอีเมลสมัครงาน ภาษาอังกฤษ #3

Subject: Job Application for Accountant - [ชื่อผู้สมัคร] - from BestJob.in.th

Dear Hiring Manager,

I am writing to express my interest in the Accountant position that I saw advertised on your website. I am a recent graduate of [ชื่อมหาวิทยาลัย] University with a Bachelor of Arts degree in Accounting. I have a strong academic record, with a GPA of 3.25.

In my internship at PwC, I was responsible for preparing financial statements, auditing financial records, and providing tax advice. I consistently exceeded expectations, achieving a 95% accuracy rate on my financial statements.

I am particularly interested in working for your company because of your commitment to providing high-quality accounting services. I am a highly motivated and results-oriented individual with excellent analytical and problem-solving skills. I am also a team player and I am always willing to learn new things.

I am available for an interview at your earliest convenience. You can contact me at [เบอร์โทรศัพท์] or [อีเมล]. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,

[ชื่อผู้สมัคร]

Attachment: "[ชื่อผู้สมัคร] - [ตำแหน่งงาน] - [วันที่]".pdf

บทสรุป

การเขียนอีเมลสมัครงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอีเมลเป็นเอกสารแรกที่ผู้รับจะได้เห็น ดังนั้นจึงควรเขียนอีเมลให้กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เน้นย้ำทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกดและไวยากรณ์ เพื่อให้อีเมลดูเป็นมืออาชีพและมีโอกาสได้รับเรียกสัมภาษณ์งานมากขึ้น

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #ใบสมัครงาน #อีเมล #การเขียนอีเมลสมัครงาน

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

เทคนิคเขียนใบสมัครงาน ให้ได้งาน

เทคนิคเขียนใบสมัครงาน ให้ได้งาน

ใบสมัครงาน คือเอกสารที่ผู้สมัครงานใส่ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะความสามารถ และบุคคลอ้างอิง โดยยื่นให้กับองค์กรที่ต้องการสมัครงาน
วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ได้เรซูเม่ออกมาดีมีคุณภาพพร้อมส่งสมัครงาน เทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีได้ง่าย ๆ อัพเดทเรซูเม่ก่อนสมัครงานใหม่ทุกครั้งด้วยวิธีนี้เลย
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 6 คำที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณ ทรงพลังขึ้นทันตา

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 6 คำที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณ ทรงพลังขึ้นทันตา

การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ออกมาดูดีนั้น ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเก่งภาษาอังกฤษจนถึงขั้นแกรมม่าร์เป๊ะ หรือสะกดถูกทุกคำ แต่การเขียนสรุปความโดยแสดงความสามารถ
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่าง Career Objective ของงานกฎหมาย สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของงานกฎหมาย สายงานต่างๆ

จบใหม่สายกฎหมายพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกกว้างของการค้นหาความยุติธรรมและการปกครองตามหลักนิติธรรม? Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานกฎหมาย
ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่นักศึกษาจบใหม่สายไอที ไม่มีประสบการณ์ เรซูเม่เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จในการสมัครงานเพราะเป็นเอกสารแรกที่นายจ้างจะได้เห็น โดยเฉพาะสายไอที
เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

ในกลุ่มเด็กจบใหม่ ประสบการณ์ฝึกงานที่ตรงสายกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างความได้เปรียบให้คุณเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

หากสมัครงานในประเทศไทย ก็ให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมกับตั้งค่าขอบกระดาษให้ไม่ตกขอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ส่วนการสมัครงานที่ประเทศอื่น ก็ให้ใช้ขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศ
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม