ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
เทคนิคเขียนใบสมัครงาน ให้ได้งาน

เทคนิคเขียนใบสมัครงาน ให้ได้งาน

By: | 8 ธันวาคม | 1,667 views | 41 shares


ใบสมัครงาน และเรซูเม่: สองเอกสารสำคัญสู่เส้นทางอาชีพ

ทุกคนต่างมีฝันและเป้าหมายในการทำงานที่มั่นคง แต่ประตูสู่เส้นทางอาชีพนั้นมักถูกปิดกั้นด้วยเอกสารสองชิ้นที่หลายคนมักมองข้าม นั่นคือ "ใบสมัครงาน" และ "เรซูเม่" หลายคนอาจเคยคิดว่าทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกันในการนำคุณไปสู่ตำแหน่งงานที่ต้องการ เหมือนกับคาถาที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณพ้นผ่านอุปสรรคไปได้ ใบสมัครงานและเรซูเม่ที่ถูกต้องและน่าสนใจจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณฝ่าด่านคัดเลือกเบื้องต้นและก้าวเข้าสู่ห้องสัมภาษณ์ ประตูแห่งโอกาสสู่เส้นทางอาชีพที่ฝันใฝ่

ใบสมัครงาน

ใบสมัครงาน คือ เอกสารที่ผู้สมัครงานใช้แจ้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะความสามารถ และบุคคลอ้างอิง โดยยื่นให้กับองค์กรที่ต้องการสมัครงานเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัคร ส่วนใหญ่แล้วจะยื่นพร้อมกับเรซูเม่ หรือประวัติส่วนตัวแบบย่อ

เรซูเม่

เรซูเม่ (Résumé) คือ เอกสารที่ผู้สมัครงานใช้สรุปข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะความสามารถ และผลงานที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้กับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการสมัครงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

องค์ประกอบสำคัญของใบสมัครงาน

ใบสมัครงานเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้สมัครงานจะต้องยื่นให้กับองค์กรที่ต้องการสมัครงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัคร ใบสมัครงานที่ดีจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครงาน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และสัญชาติ โดยข้อมูลเหล่านี้ควรกรอกให้ครบถ้วนและถูกต้อง

2. ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของผู้สมัครงาน ได้แก่ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา และปีที่สำเร็จการศึกษา โดยผู้สมัครงานควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเน้นไปที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

3. ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงานเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครงาน ได้แก่ ตำแหน่งงาน ระยะเวลาการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ประสบความสำเร็จ โดยผู้สมัครงานควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเน้นไปที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

4. ทักษะความสามารถ

ทักษะความสามารถเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความสามารถของผู้สมัครงาน ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านเทคนิค และ ทักษะด้าน soft skills โดยผู้สมัครงานควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเน้นไปที่ทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

5. บุคคลอ้างอิง

บุคคลอ้างอิง เป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้ โดยผู้สมัครงานควรเลือกบุคคลที่รู้จักหรือเคยร่วมงานด้วยและสามารถให้ข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับตนเองได้

นอกจากองค์ประกอบสำคัญข้างต้นแล้ว ใบสมัครงานที่ดีควรมีการจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยผู้สมัครงานควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยื่นใบสมัครงาน

เคล็ดลับในการกรอกใบสมัครงานให้น่าสนใจ

ในการกรอกใบสมัครงาน ผู้สมัครงานควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้ใบสมัครงานมีความน่าสนใจและโดดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ

 • อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดงาน ก่อนกรอกใบสมัครงาน ผู้สมัครงานควรอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดงานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถระบุข้อมูลที่จำเป็นและตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้สมัครงานควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด
 • เน้นทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับงาน ผู้สมัครงานควรเน้นทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อให้ฝ่ายบุคคลเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 • ใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ ผู้สมัครงานควรใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการในการกรอกใบสมัครงาน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
 • ตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาด ผู้สมัครงานควรตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนยื่นใบสมัครงาน เพื่อให้ใบสมัครงานมีความสมบูรณ์และน่าดึงดูด

เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน

เทคนิคการกรอกใบสมัครงานให้น่าสนใจ มีดังนี้

ใบสมัครงานเป็นเอกสารสำคัญชิ้นแรกที่ผู้สมัครงานต้องส่งให้กับบริษัท เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องกรอกใบสมัครงานให้สมบูรณ์ ถูกต้อง และน่าสนใจ เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถเห็นถึงศักยภาพและคุณสมบัติของผู้สมัครได้อย่างครบถ้วน

เคล็ดลับในการเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือก ในการกรอกใบสมัครงาน มีดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลบริษัทและตำแหน่งงาน

ก่อนกรอกใบสมัครงาน ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทและตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครให้ดี เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของบริษัท ข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องศึกษา เช่น ประวัติความเป็นมาของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร ขอบเขตงานของตำแหน่งงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นต้น

2. เขียนประวัติส่วนตัวให้กระชับ ชัดเจน และเน้นย้ำถึงจุดแข็ง

ประวัติส่วนตัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดของใบสมัครงาน ควรเขียนให้กระชับ ชัดเจน และเน้นย้ำถึงจุดแข็งหรือทักษะเฉพาะที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร โดยควรระบุข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถพิเศษ และผลงานหรือความสำเร็จที่โดดเด่น

3. ยกตัวอย่างผลงานหรือความสำเร็จที่โดดเด่น

การยกตัวอย่างผลงานหรือความสำเร็จที่โดดเด่นของผู้สมัคร จะช่วยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้สมัครได้เป็นอย่างดี โดยควรเลือกผลงานหรือความสำเร็จที่ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครและสามารถวัดผลได้ เช่น เพิ่มยอดขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และถูกต้อง

ควรใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนส่งใบสมัครงาน ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน รอบคอบ และไม่มีข้อผิดพลาด

เตรียมเรซูเม่พร้อม ใบสมัครงาน เสริมความมั่นใจ เพิ่มโอกาสได้งาน

การส่งใบสมัครงานเป็นเพียงขั้นแรกของกระบวนการคัดเลือกเข้าทำงาน แต่การเตรียมตัวที่ดีก่อนส่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกอย่างมาก โดยเฉพาะการเตรียม "เรซูเม่" ที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางของคุณ

เขียนเรซูเม่สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่ามาก ไม่เก่งอังกฤษ? ไม่เป็นไร
เรามีตัวช่วยแปลภาษาอังกฤษ

การเตรียมเรซูเม่ให้โดดเด่น:

 • ข้อมูลชัดเจน ถูกต้อง: ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และทักษะความสามารถให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการเว้นวรรคหรือข้อมูลที่ขาดหาย
 • ตรงกับตำแหน่งงาน: เน้นทักษะและประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัคร ยกตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงศักยภาพ
 • กระชับ อ่านง่าย: จัดรูปแบบเรซูเม่ให้อ่านง่าย ใช้ฟอนต์ที่เหมาะสม และไม่ควรเกิน 2 หน้า
 • ภาษาชัดเจน สุภาพ: ใช้ภาษาที่เป็นทางการ หลีกเลี่ยงการใช้คำย่อหรือสแลง

ส่งเรซูเม่คู่ใบสมัคร ประสิทธิภาพทวีคูณ:

 • ส่งพร้อมกัน: แนบเรซูเม่พร้อมกับใบสมัครงานทุกครั้ง เพื่อให้ผู้พิจารณาได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
 • รูปแบบไฟล์เหมาะสม: ควรส่งเรซูเม่เป็นไฟล์ PDF ที่ปรับขนาดและความละเอียดเรียบร้อย
 • ชื่อไฟล์บ่งบอกตัวตน: ใช้ชื่อไฟล์ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • ส่งผ่านช่องทางที่กำหนด: ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท หากระบุให้ส่งผ่านทางอีเมล ต้องระบุหัวเรื่องที่ถูกต้อง

เตรียมตัวพร้อม เพิ่มความมั่นใจ:

 • ฝึกพูดคุยแนะนำตัวเอง: เตรียมประโยคสั้นๆ แนะนำตัวเอง ประวัติการศึกษา และความสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
 • ศึกษาข้อมูลบริษัท: เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท ประเภทธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และภารกิจของบริษัท
 • เตรียมชุดสุภาพ: เลือกชุดที่เหมาะสมกับการสัมภาษณ์งาน สะอาดเรียบร้อย และแสดงความเป็นมืออาชีพ

การเตรียมเรซูเม่และใบสมัครงานให้พร้อม จะสะท้อนความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพของคุณ เพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าสัมภาษณ์งานและก้าวสู่เป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้

เตรียมไฟล์เรซูเม่ให้พร้อมส่งสมัครงาน

ไฟล์เรซูเม่เป็นเอกสารสำคัญชิ้นแรกที่ผู้พิจารณาจะได้เห็น ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมไฟล์เรซูเม่ให้พร้อมและถูกต้อง เพื่อให้ผู้พิจารณาสามารถเห็นข้อมูลของคุณได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน

การเตรียมไฟล์เรซูเม่

 • รูปแบบไฟล์: ควรส่งเรซูเม่เป็นไฟล์ PDF เพื่อให้ไฟล์มีความคมชัดและอ่านง่าย
 • ขนาดไฟล์: ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 1 MB เพื่อสะดวกต่อการดาวน์โหลด
 • ชื่อไฟล์: ใช้ชื่อไฟล์ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
 • เนื้อหา: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบการจัดวางให้เรียบร้อย

คำแนะนำเพิ่มเติม

ตัวอย่างชื่อไฟล์เรซูเม่

 • ชื่อ-นามสกุล_ตำแหน่งงานที่สมัคร.pdf
 • JohnDoe_SoftwareEngineer.pdf

การเตรียมไฟล์เรซูเม่ให้พร้อมและถูกต้อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน โดยควรใช้รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบการจัดวางให้เรียบร้อย และเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่ายและชัดเจน

บทสรุป

ใบสมัครงานและเรซูเม่เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายที่ช่วยให้คุณพิชิตตำแหน่งงานที่คุณใฝ่ฝัน การสร้างสองเอกสารนี้ให้โดดเด่นและสะดุดตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นท่ามกลางผู้สมัครมากมาย เชื่อมั่นในตัวเอง เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วก้าวผ่านประตูแห่งโอกาสไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ขอให้พระเจ้าอวยพรคุณในการเดินทางสู่เส้นทางอาชีพที่สดใส

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #ใบสมัครงาน

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

เทคนิคการเขียน "อีเมลสมัครงาน" ให้ได้งานเร็วทันใจ

เทคนิคการเขียน "อีเมลสมัครงาน" ให้ได้งานเร็วทันใจ

การเขียนอีเมลสมัครงานอย่างถูกต้องและน่าสนใจ ถือเป็นใบเบิกทางแรกสู่ตำแหน่งงานที่ใฝ่ฝัน โครงสร้างที่ชัดเจน ภาษาสุภาพ เน้นย้ำทักษะ ประสบการณ์ ความมุ่งมั่น
วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ได้เรซูเม่ออกมาดีมีคุณภาพพร้อมส่งสมัครงาน เทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีได้ง่าย ๆ อัพเดทเรซูเม่ก่อนสมัครงานใหม่ทุกครั้งด้วยวิธีนี้เลย
วิธีใส่งานอดิเรกที่มีประโยชน์ลงในเรซูเม่ เพิ่มโอกาสการได้งาน

วิธีใส่งานอดิเรกที่มีประโยชน์ลงในเรซูเม่ เพิ่มโอกาสการได้งาน

ใส่งานอดิเรกลงในเรซูเม่ดีไหม? เป็นคำถามที่นักศึกษาจบใหม่ และผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงานถามกันอยู่เสมอ ๆ มาดูเคล็ดลับการใส่งานอดิเรกที่มีประโยชน์ลงในเรซูเม่กัน
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

เทคนิคในการใส่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ลงในเรซูเม่อย่างถูกต้อง เพื่อให้เรซูเม่ของคุณสมบูรณ์แบบ มีข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญครบถ้วน
ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่นักศึกษาจบใหม่สายไอที ไม่มีประสบการณ์ เรซูเม่เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จในการสมัครงานเพราะเป็นเอกสารแรกที่นายจ้างจะได้เห็น โดยเฉพาะสายไอที
เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

ในกลุ่มเด็กจบใหม่ ประสบการณ์ฝึกงานที่ตรงสายกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างความได้เปรียบให้คุณเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

หากสมัครงานในประเทศไทย ก็ให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมกับตั้งค่าขอบกระดาษให้ไม่ตกขอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ส่วนการสมัครงานที่ประเทศอื่น ก็ให้ใช้ขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศ
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม