ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

By: | 13 ธันวาคม | 787 views | 18 shares


ในยุคปัจจุบัน การทำงานไม่ได้วัดกันที่ความรู้และทักษะเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว แต่ soft skill ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น Soft skill คือทักษะทางอารมณ์ สังคม และความคิด ซึ่งสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต

เมื่อสมัครงาน ผู้สมัครควรระบุ soft skill ของตนเองไว้ในเรซูเม่ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์งานได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น

Soft Skill

"Soft skill" ในเรซูเม่ สมัครงาน คือ ทักษะด้านอารมณ์ สังคม และความคิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา และการประสบความสำเร็จในอาชีพ การระบุ soft skill ที่เหมาะสมในเรซูเม่ จะช่วยให้ผู้สมัครโดดเด่น และเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น

ประเภทของ Soft Skill ในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft skill คือ ทักษะด้านอารมณ์ สังคม และความคิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา และการประสบความสำเร็จในอาชีพ ประเภทของ Soft Skill ที่ควรระบุในเรซูเม่ สมัครงาน ได้แก่

1. การสื่อสาร

การสื่อสาร (Communication) ความสามารถในการส่งและรับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลอย่างเข้าใจง่าย และความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

2. การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างประสานงาน ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น และความสามารถในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3. การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา (Problem Solving) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถในการระบุปัญหา ความสามารถในการหาสาเหตุของปัญหา และความสามารถในการหาแนวทางแก้ไข

4. ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความสามารถในการคิดนอกกรอบและสร้างสิ่งใหม่ๆ เช่น ความสามารถในการคิดไอเดียใหม่ๆ ความสามารถในการมองสิ่งต่างๆ ในมุมมองใหม่ๆ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ

5. ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่น (Adaptability) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน

6. ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการนำผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น และความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง

7. ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความสามารถในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ความสามารถในการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการทำงานอย่างรอบคอบ

เทคนิคการใส่ Soft Skill ในเรซูเม่ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ในการระบุ Soft Skill ในเรซูเม่ ควรระบุในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ เช่น

 • "สื่อสารได้ดี" สามารถอัพเกรดได้เป็น "สามารถนำเสนอผลงานต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากได้อย่างมั่นใจ"
 • "ทำงานเป็นทีมเก่ง" สามารถอัพเกรดได้เป็น "สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้ง"
 • "แก้ปัญหาได้" สามารถอัพเกรดได้เป็น "สามารถระบุถึงต้นตอของปัญหาต่างๆ ในงาน แก้ไข และวัดผลการแก้ไขนั้นอย่างถูกต้องตามหลักการ"

นอกจากนี้ ควรระบุ Soft Skill ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นถึงความพร้อมในการทำงาน

ตัวอย่าง Soft Skill ในเรซูเม่

ตัวอย่างการระบุ soft skill ในเรซูเม่ เช่น

 • ตำแหน่งงาน: พนักงานขาย
  • Soft skill:
   • การสื่อสาร (Communication): สามารถนำเสนอผลงานต่อหน้าลูกค้าได้อย่างมั่นใจ
   • การทำงานเป็นทีม (Teamwork): สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • การแก้ปัญหา (Problem Solving): สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

บทสรุป

การระบุ Soft Skill ในเรซูเม่ไม่ใช่แค่การใส่คำสวยๆ ลงไป แต่ต้องสื่อสารให้นายจ้างเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของคุณอย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วยการสำรวจตัวเอง เลือกทักษะที่โดดเด่นและสอดคล้องกับตำแหน่งงาน นำเสนอด้วยคำอธิบายที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เท่านี้เรซูเม่ของคุณก็จะเปล่งประกาย ดึงดูดสายตา HR และปลดล็อคโอกาสในการสัมภาษณ์งานที่คุณใฝ่ฝัน! อย่ารอช้า เริ่มพัฒนา Soft Skill ของคุณตั้งแต่วันนี้ แล้วก้าวสู่เส้นทางการทำงานที่สำเร็จ!

การใส่ Soft Skill ในระบบของ Resume.in.th

ระบบสร้างเรซูเม่ออนไลน์ ของ Resume.in.th ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสมบูรณ์ของเรซูเม่เป็นที่ตั้ง ผู้ใช้งานสามารถติ๊กเลือก Soft Skills จากรายชื่อได้เลย ในส่วนของ ความสามารถพิเศษ

ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถสร้างเรซูเม่ที่มีความสมบูรณ์สูง ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัคร และสวยงาม ถูกใจ HR ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานโดยมีนัยยะสำคัญ

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #soft skills

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ได้เรซูเม่ออกมาดีมีคุณภาพพร้อมส่งสมัครงาน เทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีได้ง่าย ๆ อัพเดทเรซูเม่ก่อนสมัครงานใหม่ทุกครั้งด้วยวิธีนี้เลย
ตัวอย่าง Career Objective ของงานกฎหมาย สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของงานกฎหมาย สายงานต่างๆ

จบใหม่สายกฎหมายพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกกว้างของการค้นหาความยุติธรรมและการปกครองตามหลักนิติธรรม? Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานกฎหมาย
ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

หากสมัครงานในประเทศไทย ก็ให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมกับตั้งค่าขอบกระดาษให้ไม่ตกขอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ส่วนการสมัครงานที่ประเทศอื่น ก็ให้ใช้ขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศ
ตัวอย่าง Career Objective ของพยาบาล

ตัวอย่าง Career Objective ของพยาบาล

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของพยาบาล ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดยที่มีประโยชน์กับคุณอย่าง
ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

โปรแกรมเมอร์ เป็นสายงานที่จะต้องเขียนเรซูเม่ลงลึกไปในด้านสายงานโดยเฉพาะ จึงทำให้ เรซูเม่ของโปรแกรมเมอร์ เขียนยากโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือเห็นตัวอย่างดีๆ มาก่อน
ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่นักศึกษาจบใหม่สายไอที ไม่มีประสบการณ์ เรซูเม่เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จในการสมัครงานเพราะเป็นเอกสารแรกที่นายจ้างจะได้เห็น โดยเฉพาะสายไอที
ศัพท์ภาษาอังกฤษ 6 คำที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณ ทรงพลังขึ้นทันตา

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 6 คำที่จะทำให้เรซูเม่ของคุณ ทรงพลังขึ้นทันตา

การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษให้ออกมาดูดีนั้น ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเก่งภาษาอังกฤษจนถึงขั้นแกรมม่าร์เป๊ะ หรือสะกดถูกทุกคำ แต่การเขียนสรุปความโดยแสดงความสามารถ
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

รวมตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) ของงานบัญชีโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกันแล้ว เลือกใช้ได้ตามต้องการเลย เราแบ่งออกเป็นตามประสบการณ์ทำงานเอาไว้แล้ว
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม