ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

By: | 16 มกราคม | 3,091 views | 65 shares


เรซูเม่ เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้สมัครงาน โดยมักประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะและความสามารถ และ รางวัล หรือเกียรติประวัติต่างๆ หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ควรใส่ในเรซูเม่ก็คือคอร์สเรียนหรือใบประกาศต่างๆ ที่บุคคลได้เข้าร่วมเรียนและผ่านการทดสอบหรือการประเมินผลจนได้รับใบประกาศหรือวุฒิบัตร

คอร์สเรียนหรือใบประกาศต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านที่บุคคลมี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการสมัครงานหรือเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากผู้สัมภาษณ์งานมักมองหาผู้สมัครที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ

ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึง วิธีการใส่คอร์สเรียนหรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เรซูเม่ของคุณดูน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น

คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ คืออะไร

คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ หมายถึง หลักสูตรหรือโครงการอบรมต่างๆ ที่บุคคลได้เข้าร่วมเรียนและผ่านการทดสอบหรือการประเมินผลจนได้รับใบประกาศหรือวุฒิบัตร โดยทั่วไปแล้ว คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ มักจัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านให้กับบุคคล

ประโยชน์ของการใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่

การใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่ มีประโยชน์ดังนี้

 • แสดงให้เห็นถึงทักษะหรือความรู้เฉพาะด้านที่บุคคลมี
 • ช่วยให้เรซูเม่ดูน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานหรือเลื่อนตำแหน่ง

ประเภทของคอร์สเรียนที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ของคุณ

คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ที่สามารถนำมาใส่ในเรซูเม่ได้นั้น โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. คอร์สเรียนด้านวิชาการ เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนคอมพิวเตอร์ คอร์สเรียนกฎหมาย เป็นต้น
 2. คอร์สเรียนด้านวิชาชีพ เช่น คอร์สเรียนการบัญชี คอร์สเรียนการตลาด คอร์สเรียนการออกแบบ เป็นต้น
 3. คอร์สเรียนด้านทักษะเฉพาะ เช่น คอร์สเรียนการเขียนโปรแกรม คอร์สเรียนการถ่ายภาพ เป็นต้น

ระวังคอร์สเรียนเกี่ยวกับรายได้เสริมต่าง ๆ

ทั้งนี้ควรระวังในการใส่คอร์สเรียนประเภท การหารายได้เสริม ลงไปในเรซูเม่ของคุณ เนื่องจากว่า HR และบริษัทที่จะจ้างคุณก็คาดหวังให้คุณทำงานอย่างเต็มที่ในเต็มเวลา การใส่ลงไปว่าคุณสนใจหารายได้เสริมนอกเวลานั้น อาจทำให้ HR อุ๊ยกับคุณได้ ถึงแม้ว่าคุณจะยืนยันว่าจะไม่ทำงานเสริมในเวลางานหลักก็ตาม หากเลือกได้ก็ไม่ใส่ลงไปเลยเสียจะดีกว่า

วิธีการใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่

การใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่ มีวิธีการดังนี้

 • ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ
 • ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร
 • ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ
 • ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

ตัวอย่างการใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่

คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ สามารถจัดวางในเรซูเม่ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างการจัดวางคอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ในเรซูเม่ ที่นิยมใช้กัน จะวางอยู่ใกล้ๆ กับหมวดการศึกษา หรือทักษะและความสามารถ เรียงตามลำดับความสำคัญของทักษะหรือความสามารถ เช่น

Google Digital Marketing Certificate (2023)
Achieved top 10% in cohort, completed projects in social media marketing and website analytics.
SEO Fundamentals Course (2023)
Gained proficiency in keyword research and on-page optimization techniques.
AWS Cloud Architect Essentials Certificate (2023)
Amazon Inc.
Achieved top 10% in cohort, completed projects in social media marketing and website analytics.
Machine Learning Bootcamp (2022)
Open AI Inc.
Built and trained a sentiment analysis model using Python libraries.
Project Management Professional (PMP)® Certification (2023)
ABC Company Ltd.
Earned PMI-recognized credential with proven project management skills and methodologies.
Agile Project Management Course (2022)
ABC Company Ltd.
Mastered scrum methodology and agile principles for efficient project delivery.

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ควรใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ที่ตรงกับตำแหน่งงานหรือสายงานที่ต้องการสมัคร
 • หากมีคอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ จำนวนมาก ควรเลือกใส่เฉพาะคอร์สเรียนที่สำคัญหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด
 • ควรใส่คอร์สเรียน หรือใบประกาศต่างๆ ลงในหมวด "การศึกษา" หรือ "ทักษะและความสามารถ" ของเรซูเม่
 • ควรใส่ชื่อคอร์สเรียนให้ถูกต้อง ไม่สะกดผิด
 • ควรใส่ชื่อคอร์สทั้งชื่อเต็ม และชื่อย่อ เนื่องจากว่าบางครั้ง HR จะเป็นคนกรองเรซูเม่ของคุณก่อนส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ เขาอาจไม่รู้จักชื่อย่อก็ได้
 • ควรใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เรซูเม่ของคุณดูดีกว่าภาษาไทยอย่างชัดเจน
เขียนเรซูเม่สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่ามาก ไม่เก่งอังกฤษ? ไม่เป็นไร
เรามีตัวช่วยแปลภาษาอังกฤษ

บทสรุป

การใส่คอร์สเรียนหรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

 • ใส่คอร์สเรียนหรือใบประกาศที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานหรือสายงานที่ต้องการสมัคร
 • หากมีคอร์สเรียนหรือใบประกาศจำนวนมาก ควรเลือกใส่เฉพาะคอร์สเรียนที่สำคัญหรือมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด
 • ระบุชื่อคอร์สเรียนหรือใบประกาศ สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร วันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ และคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ควรใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

การใส่คอร์สเรียนหรือใบประกาศต่างๆ ลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณดูน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการได้งานหรือเลื่อนตำแหน่งได้

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #คอร์สเรียน #ใบประกาศ

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

วิธีเขียนเรซูเม่ สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน

เทคนิคการเขียนเรซูเม่ ให้ได้เรซูเม่ออกมาดีมีคุณภาพพร้อมส่งสมัครงาน เทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีได้ง่าย ๆ อัพเดทเรซูเม่ก่อนสมัครงานใหม่ทุกครั้งด้วยวิธีนี้เลย
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

รวมตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) ของงานบัญชีโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกันแล้ว เลือกใช้ได้ตามต้องการเลย เราแบ่งออกเป็นตามประสบการณ์ทำงานเอาไว้แล้ว
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

วิธีการใส่ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลติดต่อลงในเรซูเม่ ที่ถูกต้อง

เทคนิคในการใส่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลติดต่อ ลงในเรซูเม่อย่างถูกต้อง เพื่อให้เรซูเม่ของคุณสมบูรณ์แบบ มีข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญครบถ้วน
ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่สายไอที นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างเรซูเม่นักศึกษาจบใหม่สายไอที ไม่มีประสบการณ์ เรซูเม่เปรียบเสมือนประตูสู่ความสำเร็จในการสมัครงานเพราะเป็นเอกสารแรกที่นายจ้างจะได้เห็น โดยเฉพาะสายไอที
เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

เด็กจบใหม่ ใส่ประสบการณ์ฝึกงานลงในเรซูเม่อย่างไร ให้ได้เปรียบ

ในกลุ่มเด็กจบใหม่ ประสบการณ์ฝึกงานที่ตรงสายกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างความได้เปรียบให้คุณเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

ขนาดกระดาษ และขอบกระดาษที่ใช้กับเรซูเม่มาตรฐาน

หากสมัครงานในประเทศไทย ก็ให้ใช้กระดาษ A4 พร้อมกับตั้งค่าขอบกระดาษให้ไม่ตกขอบ จะได้ไม่ผิดพลาด ส่วนการสมัครงานที่ประเทศอื่น ก็ให้ใช้ขนาดกระดาษมาตรฐานของประเทศ
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft Skills ที่ควรใส่ลงในเรซูเม่ สมัครงาน

Soft skills ในเรซูเม่สมัครงาน คือทักษะด้านอารมณ์ สังคม และความคิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหา การประสบความสำเร็จในอาชีพ soft skills

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม