ทำเรซูเม่ออนไลน์

ทำเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

ทำเรซูเม่ของฉัน

ทำเรซูเม่
ตัวอย่าง Career Objective ของเลขานุการ สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของเลขานุการ สายงานต่างๆ

By: | 8 พฤศจิกายน | 1,639 views | 30 shares


ก้าวแรกสู่เส้นทางอาชีพเลขานุการมืออาชีพ! กับตัวอย่าง Career Objective โดนใจ HR

งานเลขานุการเป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการจัดการงานธุรการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ที่สนใจงานด้านนี้จึงมีการแข่งขันสูงเช่นกัน

Career Objective : จุดมุ่งหมายในการทำงาน

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานของคุณก็คือ Career Objective ที่ชัดเจนและน่าสนใจ ที่ช่วยแสดงถึงทักษะและประสบการณ์ของคุณ รวมถึงเป้าหมายในการทำงานในอนาคต ถ้าหากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือยังเพิ่งทำงานมาไม่ถึง 3 ปีล่ะก็ จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณโดดเด่นขึ้นมามากกว่าคู่แข่งลิบเลยล่ะ

พวกเราชาวเรซูเม่อินไทยจึงได้รวบรวม ตัวอย่าง Career Objective เลขานุการ ที่แสดงความเป็นตัวตนของคุณ และแพชชั่นที่จะทำงานเลขาให้ออกมาได้อย่างดีที่สุด ซึ่งรับร้องเลยว่าจะต้องถูกใจ HR และผู้บริหารอย่างแน่นอน คุณสามารถนำไปปรับใช้ในเรซูเม่ของคุณได้เลย

เขียนเรซูเม่สมัครงานด้วยภาษาอังกฤษ จะได้เปรียบกว่ามาก ไม่เก่งอังกฤษ? ไม่เป็นไร
เรามีตัวช่วยแปลภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง Career Objective ของเลขานุการ สายงานต่างๆ

Executive Secretary (เลขานุการบริหาร)

 • Provide comprehensive administrative support to senior executives, managing schedules, handling correspondence, and organizing meetings effectively.
 • Demonstrate strong organizational and time management skills to prioritize tasks, meet deadlines, and maintain a smooth workflow.
 • Maintain confidentiality and discretion in handling sensitive information and maintaining professional relationships with internal and external stakeholders.

Administrative Assistant (ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร)

 • Assist in a variety of administrative tasks, including managing calendars, coordinating meetings, and preparing reports.
 • Handle incoming and outgoing correspondence, ensuring timely and professional communication with clients, partners, and other stakeholders.
 • Maintain office supplies and equipment, ensuring a well-organized and functional workspace.

Office Coordinator (ผู้ประสานงานสำนักงาน)

 • Act as the central point of contact for office-related matters, providing support to staff and ensuring efficient operations.
 • Manage office facilities and resources, coordinating maintenance requests, and ensuring a safe and comfortable working environment.
 • Handle travel arrangements, making reservations, and providing travel documentation for executives and staff.

Medical Secretary (เลขานุการทางการแพทย์)

 • Provide administrative support to medical professionals, scheduling appointments, maintaining patient records, and handling billing and insurance matters.
 • Manage medical records electronically and in paper form, ensuring accuracy, confidentiality, and compliance with HIPAA regulations.
 • Assist with patient care, preparing patients for examinations, and providing emotional support during medical procedures.
 • Assist lawyers in preparing legal documents, including contracts, wills, and court filings.
 • Conduct legal research, gathering relevant information and organizing case files for lawyers' review.
 • Manage legal calendars, scheduling hearings, and providing reminders for deadlines and court appearances.

Sales Secretary (เลขานุการฝ่ายขาย)

 • Provide administrative support to the sales team, generating leads, preparing sales proposals, and tracking sales performance.
 • Manage customer interactions, handling inquiries, and resolving issues to maintain positive customer relationships.
 • Coordinate sales events and conferences, ensuring smooth logistics and providing support to sales representatives.

Project Secretary (เลขานุการโครงการ)

 • Provide administrative support to project managers, scheduling meetings, preparing reports, and managing project documentation.
 • Maintain project timelines and budgets, tracking progress and identifying potential risks or issues.
 • Communicate effectively with project stakeholders, including team members, clients, and vendors.

IT Secretary (เลขานุการฝ่ายไอที)

 • Manage IT assets and resources, including hardware, software, and licenses.
 • Handle IT support requests, troubleshoot technical problems, and provide training to users.
 • Coordinate IT projects, including software installations, upgrades, and maintenance.

Human Resources Secretary (เลขานุการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

 • Assist HR professionals in managing employee records, maintaining payroll, and processing benefits.
 • Handle recruitment and onboarding activities, scheduling interviews, and preparing employment documentation.
 • Manage employee training programs, coordinating training sessions and providing administrative support.

Public Relations Secretary (เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

 • Handle media inquiries, drafting press releases, and preparing public relations materials.
 • Manage social media accounts, creating and posting engaging content to promote the company's brand.
 • Organize public relations events and maintain positive relationships with media representatives.

Marketing Secretary (เลขานุการฝ่ายการตลาด)

 • Support marketing campaigns, creating marketing presentations, and managing marketing databases.
 • Handle customer inquiries, scheduling appointments, and coordinating marketing events.
 • Assist in market research, gathering data and analyzing trends to support marketing strategies.

Education Secretary (เลขานุการฝ่ายการศึกษา)

 • Provide administrative support to academic staff, managing student records, and arranging class schedules.
 • Schedule parent-teacher meetings, prepare transcripts, and process graduation applications.
 • Manage school events and activities, ensuring smooth logistics and providing support to students and parents.

Technical Secretary (เลขานุการฝ่ายเทคนิค)

 • Provide administrative support to technical staff, scheduling meetings, preparing reports, and managing technical documentation.
 • Handle technical correspondence, translating technical documents, and coordinating with external technical experts.
 • Maintain technical databases and libraries, ensuring accurate and up-to-date information for technical staff.

Logistics Secretary (เลขานุการฝ่ายโลจิสติกส์)

 • Coordinate shipments and deliveries, tracking shipments, and managing shipping documents.
 • Handle customs and import/export procedures, ensuring compliance with regulations and minimizing delays.
 • Manage logistics budgets, tracking expenses and identifying cost-saving opportunities.

Finance Secretary (เลขานุการฝ่ายการเงิน)

 • Assist in preparing financial reports, managing financial records, and handling accounts payable and receivable.
 • Process invoices, payments, and bank statements, ensuring accuracy and timely transactions.
 • Provide administrative support to financial professionals, scheduling meetings, and preparing financial presentations.

Purchasing Secretary (เลขานุการฝ่ายจัดซื้อ)

 • Manage purchasing processes, issuing purchase orders, and negotiating with vendors.
 • Track inventory levels, identifying procurement needs and ensuring timely replenishment.
 • Maintain purchasing records, tracking expenses and ensuring compliance with company policies.

Customer Service Secretary (เลขานุการฝ่ายบริการลูกค้า)

 • Provide administrative support to customer service representatives, handling customer inquiries, and resolving issues.
 • Manage customer service databases, maintaining accurate records of customer interactions.
 • Prepare customer reports, analyzing customer feedback and identifying areas for service improvement.

บทสรุป

สร้างความประทับใจให้กับ HR ด้วย Career Objective ที่โดดเด่น!

การเขียน Career Objective ที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญในการสมัครงานทุกตำแหน่ง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี Career Objective ที่ดีจะช่วยให้คุณได้สัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพเลขานุการที่คุณต้องการ ขอให้ทุกคนโชคดีได้งานที่ตัวเองต้องการนะครับ

สร้างเรซูเม่สมัครงาน
ประสิทธิภาพสูง

สร้างเรซูเม่สมัครงาน ที่แสดงถึงความเก่งกาจของคุณออกมาได้ดีที่สุด
พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสมัครงาน ใช้งานได้จริง สมัครแล้วได้งานเร็ว

เริ่มใช้งานฟรี

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนฝูง


Tags: #เรซูเม่ #เรซูเม่สมัครงาน #เขียนเรซูเม่ #Resume #จุดมุ่งหมายในการทำงาน #เป้าหมายในการทำงาน #Career Objective #secretary #เลขานุการ

ขอบคุณ:

บทความดีๆ เกี่ยวกับเรซูเม่

ตัวอย่าง Career Objective นักวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective นักวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานวิเคราะห์ข้อมูล สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับ
ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาด สายงานต่างๆ

เราได้รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของนักการตลาดสายงานต่างๆ มาโดยเฉพาะ อธิบายถึงการเขียน Career Objective ที่ดี และเคล็ดลับที่จะทำให้ Career Objective
ตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective งานบริการลูกค้า สายงานต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในเรซูเม่ของคุณ งานบริการลูกค้า Career Objective คือประตูสู่โอกาสในการทำงาน
ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้
ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของนักบัญชีสายงานต่างๆ

รวมตัวอย่างจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) ของงานบัญชีโดยเฉพาะมาไว้ด้วยกันแล้ว เลือกใช้ได้ตามต้องการเลย เราแบ่งออกเป็นตามประสบการณ์ทำงานเอาไว้แล้ว
ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

ตัวอย่างเรซูเม่ โปรแกรมเมอร์ พร้อมวิธีเขียนอย่างละเอียด

โปรแกรมเมอร์ เป็นสายงานที่จะต้องเขียนเรซูเม่ลงลึกไปในด้านสายงานโดยเฉพาะ จึงทำให้ เรซูเม่ของโปรแกรมเมอร์ เขียนยากโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือเห็นตัวอย่างดีๆ มาก่อน
ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective สายสุขภาพและความงาม

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งงานสุขภาพและความงาม สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้
ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งไอที สายงานต่างๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

ตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินการธนาคาร สายงานต่างๆ

รวบรวมตัวอย่าง Career Objective ของอาชีพการเงินและธนาคาร ที่ดีที่สุดสำหรับบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานที่มีประสบการณ์ 0-3 ปี มาให้คุณ โดนๆ ทั้งนั้น
วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

วิธีการใส่บุคคลอ้างอิง ลงในเรซูเม่

บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานได้อย่างตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ บุคคลอ้างอิงที่เหมาะสมควรเป็นบุคคลที่รู้
วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการใส่ใบอนุญาต ลงในเรซูเม่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การใส่ใบอนุญาตลงในเรซูเม่ แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ หรือความสามารถเฉพาะด้านที่มี ทำให้เรซูเม่น่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการได้งาน เลื่อนตำแหน่ง
วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการใส่คอร์สเรียน และใบประกาศลงในเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคดีๆ ระบุชื่อคอร์สเรียน หรือใบประกาศ ระบุชื่อสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตร ระบุวันที่เริ่มเรียนและวันที่จบ ระบุคะแนนหรือเกรดเฉลี่ย (ถ้ามี)

เราได้รับความไว้วางใจจาก ผู้สมัครงานทั่วประเทศไทย

ตัวเลขเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงมีคนใช้งานเยอะ

800K

เรซูเม่ทั้งหมดที่สร้าง

30

ธีมเรซูเม่

215

สาขาอาชีพ

1.5K

จำนวนผู้ติดตาม